Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Innovation med Design Thinking

Innovation med Design Thinking

Lär dig hur du skapar nya innovativa lösningar, koncept eller affärsidéer med hjälp av metoden Design Thinking, som används av företag som Google och Apple men också alltmer av svenska företag. Under kursen får du även lära dig verktyg som hjälper dig att realisera dina idéer.

För vem?
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill använda Design Thinking för att stärka innovationsförmågan och bidra till nya resultat i din verksamhet.

Mål
Att ge kunskaper om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden, samt att utvärdera och förverkliga dina idéer. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

Innehåll

 • Metoden Design Thinking
 • Verkliga case – så används Design Thinking
 • Metodens fem olika faser – från start till mål
 • Att kommunicera idéer med prototyper, skisser och scenarios
 • Tjänstedesign och kundupplevelse – att använda Design Thinking för att utforma tjänster och förbättra kundresan
 • Verktygslåda för att utvärdera och analysera idéer samt för projektledning och genomförande

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Undervisningsform
Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar där du arbetar med Design Thinking. Uppehåll 9/5 i samband med Kristi Himmelsfärds-helgen.

Mer om Design Thinking
Intresset för Design Thinking har vuxigt stadigt, både bland företag och offentliga institutioner. Att metoden har blivit så populär beror på att den erbjuder ett strukturerat sätt att utforska det som är okänt och hitta kreativa lösningar på både nya och gamla problem. Här blandas kreativt idéarbete med analys och resultatinriktning, där förebilden är industridesignerns tankesätt och arbetsmetoder.

Design Thinking kan kortfattat beskrivas som en metod och process där du går genom olika faser för att skapa idéer utifrån djup användarförståelse. Det är utifrån insikterna om användarna som idéer och lösningsförslag utformas. Istället för att utgå från ett problem och gå direkt på lösningen, handlar det alltså om att förstå olösta behov och med praktiska metoder som skiss, scenarios och prototyper experimentera sig fram emot en lösning. Design Thinking handlar om optimism, lekfullhet och om att våga göra fel som en väg till fördjupat lärande. Metodens namn för tankarna till formgivning, men Design Thinking är snarare en strategi för att skapa lösningar utifrån vad som sker här och nu – hos användaren och i samtiden.

Under kursen får du djupdyka i designtänkandets olika delar. Du får lära dig hur du undersöker användares behov, analyserar fram kärnan av behoven, hittar radikala idéer och använder visuella tekniker såsom prototyper för att utveckla och testa idéer. Du får även lära dig metoder för urval och beslut, hur du kan utvärdera om en idé är värd att gå vidare med och hur du gör för att realisera en idé.

Exempel på hur Design Thinking kan användas:

 • En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum
 • En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovationskulturen genom att leda workshops med Design Thinking
 • En projektledare eller medarbetare kan, utifrån nya insikter när det gäller användarcentrerad innovation, hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller kommunikation.
 • En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser
 • En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upplevelser av den aktuella tjänsten
 • En vård- och omsorgsgivare kan med hjälp av Design Thinking skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Kursmaterial
Kurskompendium, delas ut av kursledaren.

Kursledare
Helena Frisk är utbildad i innovationsutveckling och Design Thinking på OpenLab (http://openlab.se/) i Stockholm. Helena är konsult och facilitator inom kreativt tänkande, designdrivet entreprenörskap och innovationsutveckling via egna företaget www.creosa.se.

Kursledare

Helena Frisk

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
11 apr 2018
Slutdatum
23 maj 2018
Antal veckor
5 veckor
Tid kvar till startdatum:
19 dagar
Tider
On 13:00 - 17:00
Studietimmar
25
Tillfällen
5 st
Arr nr.
947393
Platser kvar
Ja
Pris
4 775 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss!

@folkuniversitetetstockholm

 Twitter@Folkuniv_sthlm

Facebook Folkuniversitetet Stockholm folkuniversitetetstockholm

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners