Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Kursplan årskurs 1
Du är här:

Kursplan årskurs 1

Läsåret 2015-2016

 

Kursplan inom ämnet KONST :
Färg, form och teckning. 45 dagar
Artistbook, (konst i bokform). 25 dagar

Kursplaner inom ämnet DESIGN :
Textila trycktekniker. 25 dagar
Produktdesign och grafisk design. 30 dagar

Kursplan inom ämnet ARKITEKTUR :
Arkitekturgrundkurs. 30 dagar

Kursplaner inom ämnet KONST/DESIGN/ARKITEKTUR :
Individuella projekt konst/design/ariktektur. 45 dagar

 

 

Kurser; syfte, innehåll och mål

Färg, form och teckning.
Kursens syfte är att ge kunskaper inom konstens möjligheter både för det egna skapandet men även för den djupare insikten om vad konst är och kan vara.

Innehåll
Att ge kunskap om och praktiskt använda färglära, materialtekniker, bildkomposition och ljus. Att utveckla seendet och att kunna teckna efter levande modell.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna använda olika tekniker inom måleri och teckning.
- Kunna förstå och analysera olika uttryck inom konsten.
- Kunna teckna efter levande modell.

Artistbook, (konst i bokform)
Kursens syfte är att utveckla det egna konstnärliga uttrycket i bokformat.

Innehåll
Kursen inleds med en studieresa för inspiration. Varje student framställer en ”Artistbook” .
Den teoretiska delen omfattar de grafiska teknikerna collografi och monotypi och grunderna inom bokbindning.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna genom det konstnärliga uttrycket i en Artistbook berätta något eget inspirerat av studieresan.
- Kunna tillämpa de grafiska teknikerna collografi och monotypi.
- Kunna grunderna inom bokbindning.

Textila trycktekniker.
Att arbeta med textila uttryck och att utveckla seendet av textila mönster och material, samt förståelsen för hur mönster kan användas inom konsten, designen och arkitekturen.

Innehåll
Kursens består av en introduktion till olika trycktekniker inom textil och en uppgift att skapa ett textilt verk för en specifik plats, ett rum, en möbel eller en produkt.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
-Kunna screentryckets olika tekniker och ha framställt ett mönster.
-Kunna diskutera och reflektera över hur ett mönster används inom konst design och arkitektur.

Produktdesign och Grafisk design.
Kursens syfte är att utveckla studentens arbetsmetod, designprocess, från idé till färdig prototyp och att ge en introduktion till grafisk design.

Innehåll
Kursen är en projektkurs där man utvecklar en produkt från idé till färdig produkt, inklusive förpackning och grafisk profil

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna visa prov på en genomförd designprocess
- Kunna skissa både två- och tredimensionellt.
- Känna till grunderna för typografi och kunna använda olika typsnitt, logotyper, bilder och färger för att kommunicera.

Arkitektur grundkurs
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och förståelse för ämnesområdet arkitektur.

Innehåll
Platsstudier av både äldre och nyare arkitektur i Sverige, Danmark och Tyskland.
Studier av arkitekturens olika uttryck och påverkan på den omgivande miljön.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna skissa två-och tredimensionellt i arkitektens skalor
- Kunna beskriva och redovisa arbetsprocessen inom olika arkitekturprojekt.
- Kunna förstå och diskutera arkitekturens roll i samhället och hur den fysiska miljön påverkar hur vi lever och vilken miljöpåverkan vi har.

Individuella projekt konst/design/arkitektur
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett område inom konst, design eller arkitektur.

Innehåll
Att genom fördjupning inom ett eget valt specifikt område planera, genomföra och redovisa sitt arbete.
Att tillsammans med övriga studenter planera och genomföra en utställning där det omgivande samhället bjuds in.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna planera och genomföra ett eget projekt inom konst, design eller arkitektur.
- Kunna redovisa för den egna arbetsprocessen inom detta projekt.
- Kunna tillsammans med övriga studenter planerat och genomfört en utställning av egna och andras arbeten från läsåret.

Om utbildningen

Toggle module

Elever smyckar ut MAX4-LAB

Toggle module

LKDs elever gör konstnärlig utsmyckning på MAX4-LAB from Folkuniversitetet on Vimeo.

Projektarbetet i textila material.

Toggle module
Toggle module
LKD Instagram
Toggle module
LKD Facebook
Toggle module
konstkulturutbildningar