Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Scenframställning

Under dom tre terminerna på Skara Skolscen kommer varje elev uppmanas och uppmuntras att höja sin medvetenhet om sin identitet, kreativitet och gestaltningsförmåga.Det är en process där den individuella utvecklingen är lika viktig som den grundläggande insikten om att vi alltid står i relation till någon och något. Kollektivet, gruppen och vår omgivning.

En process där eleven genom improvisationer och ett strukturerat undersökande arbete förväntas komma till insikter och göra erfarenheter om grunderna i ett karaktärsarbete och sceniskt berättande. De verktyg vi gör tillgängliga och dom övningar vi gör kommer i huvudsak från Konstantin Stanislavskij på det sätt de formulerats av Doreen Canoon och Uta Hagen med flera. 

Grundträningen som inleder kursen innehåller improvisation, ensemble och gruppövningar, object exercise, sleeping partner, vilja-medel, djurimprovisation och sense memory. Målet med grudnträningen är att få sammanhållning i gruppen och stimulera fantasi, öppenhet och nyfikenhet. Att finna scenisk trygghet och mod, frigöra impulser, spontanitet och associationer. Konfrontera självkritik och självcensur, lära känna sig själv och sina gränser samtidigt som att göra sig själv tydlig och på så sätt kunna applicera och göra sig tillgänglig i arbetet. 

De scener vi jobbar med hämtas ur moderna klassiska pjäser och redovisas internt för elever och personal. Målet med grundträningen är att födjupa, förvalta och tillämpa erfarenheter från grundträningen på scener ur pjäser. Att kunna analysera scenen i fröhållande till bakgrund, vilja, medel, drivkraft hind och relationer. 

Vi arbetar i projekt med grundträning och improvisation, dialogscener, scencollage utifrån ett tema, barnteater och slutproduktion.

Pedagoger: Helén Söderqvist & Johan Friberg

Utbildningen

Toggle module

Relaterad Information

Toggle module

Kursplan (PDF)

Terminsindelning (PDF)