Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Utbildningen

Utbildningen

Utbildningen Maskering för teater, film och TV är inställd läsåret 2016/2017.

Maskörutbildningen förbereder dig inför studier på högskola genom att ge förståelse för och praktisk erfarenhet av fältet maskering inom teater och film/TV. Utbildningen är uppbyggd på teoretiska och praktiska genomgångar där de studerande sedan själva omsätter och prövar sina färdigheter i projekt. 

Projektarbetena liknar reella uppdrag med övningar som tränar förmågan att gestalta inom maskering och dess olika verksamhetsområden. Projekten är inriktade på praktiskt arbete där du, enskilt eller i grupp, arbetar med givna övningsuppgifter som sedan redovisas för hela gruppen. Genom projekten får du möjlighet att arbeta med allt från karaktärsmaskering, storskalig opera till detaljerad 3D-filmmaskering. Du får känna på vilken skala, eller vilket område, som passar dig bäst. 

Övningsuppgifterna är övningar i att behärska konstnärliga, hantverksmässiga och tekniska maskeringsmetoder. Under utbildningens gång övar du upp din färdighet och känsla för hantverket. Du lär dig att göra sminkningar, håruppsättningar, peruker, mustascher, lösnäsor med mera. Utbildningen avslutas med ett längre projektarbete och en utställning.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer: 

  • Projektarbeten som ger förståelse för och praktisk erfarenhet av maskering och dess olika verksamhetsområden.
  • Övningsuppgifter, för att behärska konstnärliga, hantverksmässiga och tekniska maskeringsmetoder. Övningsuppgifter som resulterar i färdiga maskeringar där resultatet och arbetsprocessen tillgängliggör ny kunskap.
  • Dokumentation av arbetsprocess och resultat som underlag för reflektion kring det egna arbetet

Utbildningen

Toggle module
Toggle module