Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Kurser i samhällskunskap

Samhällskunskap

Nedan finner du några av de kurser som erbjuds hos oss inom ämnet samhällskunskap . För uppdaterad information om exakt vilka kurser som kommer att starta under den perioden du ska läsa, vänligen besök Vuxenutbildningens hemsida

Samhällskunskap 1A1 – SAMSAM01A1
50p
Kursen behandlar bl.a. demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Mänskliga rättigheter, folkrätten i väpnade konflikter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor. Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Metoder för att kritiskt bearbeta information. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.


Samhällskunskap 1A2 – SAMSAM01A2
50p
Kursen behandlar bl.a. politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande, samhällsekonomi, massmediers och informationsteknikens roll i samhället, samhällsvetenskapliga begrepp. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Samhällskunskap a1 eller motsvarande


Samhällskunskap 1B – SAMSAM01B
100p
Kursen behandlar bl.a. demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Mänskliga rättigheter. Folkrätten i väpnade konflikter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor. Samhällsekonomi. Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga.
Förkunskaper: Samhällskunskap 1a eller motsvarande


Samhällskunskap 2 – SAMSAM02
100p
Kursen behandlar bl.a. nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor. Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området.
Förkunskaper: Samhällskunskap 1b eller motsvarande

Kurser

Toggle module
Toggle module

Olskroksgatan

Toggle module

Olskroksgatan 32, 416 66 Göteborg, Sverige

Polstjärnegatan

Toggle module

Polstjärnegatan 4D, 417 56 Göteborg

Grupp, flex eller distans?

Toggle module