Sök Meny
Trädgård och Utemiljöer

Trädgård och Utemiljöer

Grundutbildning i Mölndal

grvux.se

Vi väntar just nu på besked om en ny start av utbildningen i augusti 2017. Mer information kommer här och på www.grvux.se

Utbildningen "Trädgård och utemiljöer med inriktning skötsel och anläggning - grundutbildning" ger en bra grund för framtida arbete inom den gröna sektorn. Kyrkogårdsförvaltningar, bostadsbolag samt offentliga parker och grönytor är exempel på framtida arbetsplatser. Den gröna sektorn genomgår drastiska förändringar för tillfället. Många delnäringar som kyrkogårdsförvaltningar kännetecknas av stora pensionsavgångar inom de närmaste åren, förvaltningsföretag får allt fler gröna uppdrag och bostadsbolag satsar mer och mer på attraktiva utemiljöer via sina miljövärdar.

Fyra månader av utbildningen har till största delen en teoretisk inriktning. Den resterande tiden är praktiskt inriktad och är till stor del förlagd till en arbetsplats i den gröna sektorn. På arbetsplatsen har du möjlighet att knyta kontakter som kan leda till framtida arbetstillfällen. Det finns möjlighet att erhålla yrkesbevis från TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté). Mer information om vad som krävs för att erhålla yrkesbevis ges vid informationsmötet (se nedan).

Kostnader för eleven: Ca 4000 kr för kurslitteratur, arbetskläder etc. Körkort underlättar möjligheter till arbete inom den gröna näringen efter utbildningen och är också en fördel under den arbetsplatsförlagda perioden.

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Utbildningsort: Mölndal 
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal 
Skola: Folkuniversitetet i samarbete med Gunnebo Slott och Trädgårdar

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Kurser

  • Marken och växternas biologi, 100p 
  • Beskärning och trädvård, 100p 
  • Skötsel av utemiljöer, 100p
  • Skötsel av utemiljöer – specialisering, 100p 
  • Trädgårdsanläggning 1, 100p 
  • Trädgårdsanläggning 2, 100p 
  • Trädgårdsmaskiner, 100p 
  • Växtkunskap 1, 100p
  • Växtkunskap 2, 100p

Har du frågor?

Kontakta
031-389 87 27
hanna.carlstrom@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Ytterligare Information

Utbildningsstart:
måndag, 9 Januari 2017

Längd: 45 veckor

Poäng: 900p

Sista ansökningsdag:
Tisdag, 1 November 2016

Sista kompletteringsdag: 
Tisdag, 8 November 2016

Anmälningskod: 
GRY-TRG-1701-ML