Sök Meny
Historia

Hur började det hela?

Efter en längre tids förberedelse och bakgrundsarbete växte idén fram om att pröva tanken på ett senioruniversitet i Skara, efter modell Uppsala SU.

Relaterad information

En arbetsgrupp på åtta personer (senare interimstyrelse) startade verksamheten på försök hösten 2010, för att försäkra sig om intresse för idén i Skara.

Förre ambassadören Sven G Linder inledde med ämnet "Vad var det kalla kriget?" och blev därmed vår förste seminarieledare. Intresset för de tre eftermiddagsseminarierna var stort – närmare 70 deltagare varje gång. Underlaget för att bilda Skara Senioruniversitet ansågs därmed tillräckligt.

Interimstyrelsen från första arbetsgruppen ersattes under vårterminen 2011 av en nyvald styrelse som konstituerades vid föreningens första årsmöte 30 mars samma år.

Verksamheten leds av en ideellt arbetande styrelse på 7 personer som väljs på årsmötet.

Styrelsen består 2018 av:

Birgitta Lundén ( ordf) 0511-20474
Clas Olsson (vice ordf) 0511-14667
Christina Andersson (sekr) 0511-14881
Sven Olof Kvarnemark (kassör) 0512-70004

Ledamöter:
Elisabet Håstrand Lönnermark 0511-18236
Jane Jönsson 0511-375 490
Jan-Olof Lindqvist 0511-15794

Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet och för att anmäla sig till seminarieserierna. Årsavgiften är 100 kr per kalenderår, och betalas in på bankgiro 698-0577.

Vår verksamhet från starten

2010

Vad var det kalla kriget? - Förre ambassadören Sven G Linder.
Tre seminarier under höstterminen.

2011

Slott och herrgårdar i Västergötland - Antikvarie Eva Björkman, byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson, fil dr Lars Nyström, prof em Jarl Nordbladh.
Litteratur med anknytning till Västergötland - Litteraturprof Eva Haettner Aurelius

2012

Musikhistoria med illustrationer - Musikdir Lars Ek och Ingegerd Idar.
Djurhållning och djurhälsa - Prof em Göran Jönsson o Ingvar Ekesbo, länsvet em Bengt Vilson , prof Bo Algers, doc Stefan Gunnarsson.
Form och design - Prof Lasse Brunnström, förre museichefen Bertil Lundgren, adj prof Mats Aldén.

2013

Gentekniken och dess konsekvenser för växter, djur och människor - Lektor Jens Sundström, prof Lotta Rydhmer, enhetschef Annika Bahn.
Vad händer med språket? Förändring på gott och ont - Prof Kerstin Norén, prof em Lars-Gunnar Andersson o Sture Allén.

2014

Skara stift 1000 år - Biskop em L-G Lönnermark o Erik Aurelius,biskop Åke Bonnier.
Vägen till en hållbar värld - Meteorolog Pär Holmgren, miljöhandläggare i Svenska Kyrkan Henrik Grape, biolog o förf. Stefan Edman.

2015

Tankens makt – några nedslag i idé- och lärdomshistorien - Prof Sverker Sörlin, prof em Ronny Ambjörnsson, lektor Claes Ekenstam, kulturjournalist Ulrika Knutsson.
Härifrån till oändligheten – fakta och funderingar om universum - Prof em Bengt Gustafsson, lektor Marie Rådbo, astronom Gunnar Sporrong

2016

Tre konstmuseer – tre nedslag i konsthistorien - Konstpedagog Ida Gudmundsson, intendent Ylva Hillström, docent Torsten Gunnarsson.
Friheter att försvara – tryckfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet - Kulturjournalist Ulrika Knutsson, teol dr Göran Gunner, förf Ola Larsmo.

2017

Filmen – igår, idag, imorgon. Prof i filmvetenskap Erik Hedling, filmkritiker. Göran Everdahl, skådespelerskan Marika Lagercrantz
Arkeologi – spåren av människan. Fil dr och arkeolog Maria Wretemark, vetenskapsjournalist Maja Hagerman, prof i marinarkeologi Johan Rönnby.

.

Bonusföreläsningar för medlemmar har erbjudits varje termin sedan 2013 med följande medverkande: Tore Hartung, Lasse Brunnström, Anna och Gunnar Weimarck, Vibeke Olsson, Gunnar Wetterberg, Birgitta Ulfsson, Pierre Nordahl, Gillis Herlitz, Catarina Gnosspelius, Ingegerd Idar och Rolf Gustavsson.

HUR FORTSÄTTER VI?

Kom med som medlem och påverka hur vi går vidare med idéer kring kommande teman! Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

VÄLKOMMEN TILL SKARA SENIORUNIVERSITET
-  fördjupad kunskap och gemenskap 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila