Sök Meny

Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg. Det är ledningsgruppen somantar studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas ca 4 gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen. Ledningsgruppsrepresentanter 2016/2017 Hampus JonssonMejl: hampus.jonsson@rototilt.com Gunilla Lindner Västerbottens handelskammare, Mejl: gunilla.lindner@handelskammaren.ac Jörgen Lindqvist Nolia, Mejl: jorgen.lindqvist@nolia.se Torbjörn Hanzi Säljarnas, Mejl: torbjorn.hanzi@gmail.com Erik Gundersen, Studeranderepresentant Dan Frost Umeå Universitet, Mejl: dan.frost@umu.se Annika Svensson Umeå Kommun, Mejl: annika.svensson.2@umea.se Anna Isaksson Företagarna, Mejl: anna.isaksson@foretagarna.se

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila