Sök Meny

Behörighet och urval

Relaterad information

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyget E/G/3 i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och i Matematik 2, eller motsvarande.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De behöriga kallas till ett språktest i svenska och engelska, ett problemlösningstest och ett test i matematik. Betyg och prov poängsätts och de sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila