Sök Meny

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har en viktig roll i utbildningen. Ledningsgruppen bidrar till att Yh-utbildningen på Företagsuniversitetet tillför den kompetens som arbetslivet efterfrågar samt följer de beslut som fattas av myndigheten för kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt.

Representanter i Ledningsgruppen:

Michael Marklund, Ordförande, Lloyds Consulting

Magnus Berggren, Malmö Arena

Magnus Fjällström, Malmö stad

Per Gustafson, Lunds Universitet

Patrik Svedenskiöld, Svenska Ledargruppen

Petter Säterhed, WSP

Sven Bergström, Projsec AB

Kent Andersson, Försvarsmakten

Alf Lundström, Secnet

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila