Sök Meny

Ledningsgrupp VA

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg. Det är ledningsgruppen som antar studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas ca 4 gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen består av följande representanter:

Gästrike Vatten - Björn Hemgren

Sweco - Eric Lindblom

WSP - Emma Persson

Tyrens - Patrik Andersson

Ramböll - Anders Sölscher

ÅF - Johan Granath

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila