Sök Meny

Behörighet

Vem är behörig att gå utbildningen? Hur går urvalet till?

Relaterad information

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyget betyg E/G/3 i följande kurser:

- Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande

Läs mer om vilka kurser det motsvarar inom det gamla kurssystemet.

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas till Särskilt prov på Folkuniversitetet. Provet består av två delar: Ett språktest i svenska och engelska, då dessa språk förekommer både skriftligt och muntligt under utbildningens kurser, och ett ämnesspecifikt test. Det ämnesspecifika testet prövar behörighetsgrundande kunskaper (tillexempel matte på grundskolenivå) som är nödvändiga för att uppnå lärandemålen på utbildningen.

Provet poängsätts och de sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet

Har du frågor?

Kontakta
monica.westerberg@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila