Sök Meny
Behörighet

Behörighet

Vem är behörig att gå utbildningen? Hur går urvalet till?

Relaterad information

Du ansöker till utbildningen via digitalt ansökningsformulär. Bifoga dokument som styrker gymnasiebetyg med minst godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (eller motsvarande).
Har Du arbetslivserfarenhet från ett service- eller vårdyrke vill vi att Du bifogar intyg på det, eftersom det ökar Dina chanser att bli antagen.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppvisa betyg som motsvarar 3-årig gymnasium samt kunskaper minst motsvarande betyget Godkänt/E i Svenska B eller Svenska som andraspråk B, Engelska A och Matematik A (eller motsvarande från rådande kurssystem på gymnasiet).

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Saknar Du betyg men anser att Du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan Du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Urvalsprocessen täcker in tre områden: betygen i de behörighetsgrundande ämnena, ett särskilda prov samt relevant yrkeserfarenhet.

Betyg

De sökande får poäng utifrån vilka betyg de har i de tre betyg som ingår i den särskilda behörigheten dvs Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1 eller motsvarande. De sökande får max 6 poäng per ämne och poängen fördelas enligt följande princip:
Betyg E eller motsvarande ger 2 poäng.
Betyg C eller motsvarande ger 4 poäng.
Betyg A eller motsvarande ger 6 poäng.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informationsdag om utbildningen till tandsköterska. Under informationsdagen kommer det att ske två saker. För det första kommer alla behöriga sökande att få information om utbildningen och hur det är att vara yrkesverksam tandsköterska. För det andra kommer de sökande att få delta i ett skriftligt prov där läsförståelse i svenska samt kunskaper i matematik prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Antagningsprov kommer genomföras 16 september i Östersund. Vänligen notera och boka in detta datum redan nu, så att du har möjlighet att komma om du blir kallad.

Yrkeserfarenhet

För varje arbetad månad inom ett service- eller omvårdandeyrke på minst 50% får tillgodoräknas 0,5 poäng. Dock högst ett års (12 månaders) meriter kan tillgodoräknas.
För varje arbetad månad inom ett tandvårdande yrke på minst 50% får tillgodoräknas 1 poäng.
Dock högst ett års (12 månaders) meriter kan tillgodoräknas.

Antagning

När antagningsprovet är genomförts rangordnas de sökande genom att poängen från provet, snittpoäng från betygen samt eventuell arbetslivserfarenhet räknas samman. De sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas reservplatser enligt samma rangordning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet
  • Ev arbetsintyg från service eller vårdyrke. Erfarenhet från tandvårdande yrke är extra meriterande.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila