Sök Meny

Ledningsgruppen

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen som har huvudansvaret tillsammans med utbildningsledaren för utbildningens innehåll och upplägg. Det är ledningsgruppen som tar in studerande till utbildningen, de godkänner kursplanerna och examinerar de studerande. Ledningsgruppen träffas ca 4 gånger per år. Varje klass har en representant i ledningsgruppen.

Representanter i ledningsgruppen:

Lennart Hultberg, McNeil AB

Niklas Braun, Nordic Sugar AB

Rickard Göransson, Univar AB

Jonas Wennerbeck, Biora AB

Charlotta Rösing, PolyPeptide Laboratories AB

Irina Tibre, Nestlé

Maria Glantz, Lunds Tekniska Högskola

Kristian Berghult, Lunds kommun

Malin Bornscein, EuroDiagnostica AB

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Hitta till oss

Vill du veta mer?

yh.lund@folkuniversitetet.se